JAGUAR I-PACE – STØV I KUPE

Enkelte eiere har opplevd at det kan legge seg støv inne i kupeen innenfor bakdørene i sin Jaguar I-PACE.

I videoen nedenfor, forklarer vi hva som skjer, og hvordan du enkelt kan forhindre det.

La oss først konstatere at dette ikke handler om defekte pakninger eller mangelfull tetting, og at støv ikke under noen omstendighet kan trenge inn i kupeen under kjøring.

Redegjørelse:

Resultatet av gjennomførte undersøkelser er følgende:

  • Vi har ikke funnet at noen av bilene har feil i lister eller annet som tilsier at det kommer støv eller sand inn i bilene ved kjøring!
  • Tetningslistene på alle bilene vi har sjekket holder støv, vann og fuktighet ute som de skal. Jaguar I-PACE er konstruert for å kjøre i 500 mm dypt vann, og et dobbelt sett med lister sørger for at dørene er helt tette.
  •  Ut i fra det faktum at det skapes et undertrykk i kupeen når en dør åpnes, var vår teori at støv og skitt som har hopet seg opp det i ytre område (utenfor tetningslister) bli ført inn i kupeen med den luftstrømmen som dannes av trykk-differansen. Gjennom våre forsøk har vi kunnet konstatere at dette stemmer. Hvordan støvet på denne måten legger seg i områder innenfor døren i kupeen, stemmer også overens med bilder og dokumentasjon vi har blitt forelagt.
  • Konklusjonen er at det ikke er noen feil, hverken på lister eller konstruksjon på Jaguar I-PACE, og at det heller ikke kan påvises at støv trenger inn i bilen fra andre steder under kjøring. At støv kan føres inn i kupeen ved åpning av dører, er heller ikke ukjent for andre bilmodeller, da denne måten å løse design sammen med en praktisk innstegs-terskel ikke er uvanlig på moderne biler.

 

Det er altså ikke et ukjent fenomen at det skapes undertrykk i et rom som er tett når man åpner en dør som feller utover. Når det oppstår et undertrykk i rommet, søker luften utenfor (som har høyere trykk) inn i åpningen mellom dør og karm. Denne luften vil ta med seg støv eller annet som ligger i område rundt karmen. De fleste av oss har nok opplevd noe lignende etter snøfall en kald vintermorgen. Selv om vi har børstet bort all snøen rundt døråpningen, vil vi allikevel oppleve at noe snø alltid virvler inn i kupeen når døren åpnes. Dette er nøyaktig samme årsak og virkning.

Dersom man har kjørt på ekstremt støvete vei og/eller på vått føre over tid, og tydelig kan se av bilens eksteriør at det er ansamling av støv (spesielt under bakdørene) – vil man kunne unngå å få dette inn i bilen ved å åpne vinduer og/eller fordør før bakdørene åpnes. Deretter kan man børste eller vaske bort dette støvet.

 

Jaguar I-PACE er konstruert med et sett ytre støvlister og ett sett indre tetningslister. Område mellom disse listene er delvis beskyttet for støv, skitt og fuktighet. Dette for at man skal kunne stige inn og ut av bilen uten å få skitt på benklær etc. Imidlertid vil det ved kjøring på støvete vei, og/eller på vått føre over tid kunne bygge seg opp støv og skitt i dette område. Dette område må derfor vaskes med jevne mellomrom, og dette bør være en naturlig del av nødvendig renhold for bilen. Dersom man kun vasker bilen utvendig (f.eks i maskin), og unnlater å vaske dette område, vil resultatet i ekstreme tilfeller bli som illustrert i bilder og video nedenfor.

 

Denne informasjonsvideoen har til hensikt å forklare årsaken til at støv kan trenge inn i kupeen, og hvordan denne effekten kan minimeres.

I tillegg til å oppfordre eiere til å vedlikeholde bilen som forklart i videoen, har Jaguar også utviklet et sett med ekstra tetningslister for montering nederst på dørbladene, for å redusere oppsamling av støv mellom dørblad og dørpakning under kjøring. Det er dette støvet som i neste omgang blir trukket inn i kupeen grunnet undertrykket som oppstår ved åpning av dør.

Disse ekstra tetningslistene vil med andre ord ikke fjerne de fysiske årsakene til at støv kan trekkes inn i kupeen, men de vil hjelpe til å redusere oppsamling av støv i det aktuelle området utenfor dørpakningene.

Kunder som opplever støvinntrengning i kupeen som et problem, til tross for vedlikehold som beskrevet i videoen, kan ta kontakt med sin foretrukne Jaguar forhandler for montering av ekstra tetningslister.

Dette vil normalt gjelde biler som ofte benyttes i spesielt støvete omgivelser, som for eksempel ved hyppig kjøring på enkelte grusveier.

Tillat informasjonskapsler å se videon

Under vil vi vise bilens konstruksjon, samt demonstrasjon av hvordan dette skjer i praksis.
I-pace-dust-intrusion-tetningslist_1440x810

Bildet over viser indre tetningslister, venstre bakdør Jaguar I-PACE

I-pace-dust-intrusion-doorlist-bakkant_1440x810

Bildet over viser ytre støvlister, venstre bakdør Jaguar I-PACE

I-pace-dust-intrusion-doorkarm_1440x810

Bildet over viser delvis beskyttet område og innstegs-terskel, venstre bakdør Jaguar I-PACE

I-pace-dust-intrusion-arrow-dust-inside_1440x810

Bildet over viser luftstrøm forårsaket av undertrykk ved åpning av venstre bakdør Jaguar I-PACE. (forutsatt at andre dører og vinduer er lukket)

Vi har alltid vært opptatt av at våre kunder skal ha gode opplevelser rundt sitt bilhold, og vi er ydmyke for de negative erfaringene enkelte kunder har hatt med hensyn til ovennevnte.